Projects that make us proud

Spir-it is als onderdeel van de Raad voor de Rechtspraak verantwoordelijk voor de ICT bij de rechtspraak in Nederland. Een van de applicaties die door Spir-it ontwikkeld en beheerd wordt is Divos, het digitale strafdossier. Sinds november 2015 ben ik onderdeel van dit team, waarbinnen ik de rol van ontwikkelaar op me neem. Het team bestaat naast de andere ontwikkelaars verder uit een aantal testers en functioneel beheerders. Het team telt op dit moment tien personen.

Hoewel Divos al een aantal jaar bestaat, maakt het momenteel een periode door van grote veranderingen. Dat komt doordat de wereld om ons heen verandert, maar ook doordat wij als ontwikkelaars de kwaliteit van de code naar een hoger niveau willen brengen. Uiteraard is het zaak om de juiste balans te vinden tussen nieuwe functionaliteit en het aanbrengen van verbeteringen die voor de gebruiker niet direct zichtbaar zijn.

Momenteel bevinden we ons in de afrondende fase van een project waarin we de koppeling met het systeem van het Openbaar Ministerie hebben aangepast. Het merendeel van de dossiers en bijbehorende informatie wordt via deze koppeling aan Divos aangeleverd. Verder loopt er een project dat gebruikers in staat moet stellen om gelijktijdig aantekeningen te maken in documenten. Dit is met name van belang voor zaken waar meerdere rechters bij betrokken zijn.

Qua gebruikte technologie voert Oracle de boventoon. Naast hun relationele database en uiteraard de taal Java maken we ook gebruik van WebLogic en WCC. WebLogic is de servlet container waar het grootste deel van Divos in draait en WCC is het hieraan gekoppelde Document Management System. Op het gebied van geautomatiseerd testen zijn we momenteel SoapUI annex Ready! API aan het uitfaseren ten faveure van een eigen lichtgewicht alternatief dat volledig gebaseerd is op standaard Java-libraries.

Divos loopt binnen Spir-it voorop als het gaat om de buildstraat en aanverwante tooling. Dat betekent dat we soms als proeftuin kunnen dienen voor vernieuwingen die later breder uitgerold worden. Voor het team zelf is dit een prettige positie om in te nemen, maar ook anderen weten ons te vinden bij het uitproberen van oplossingen waar ook andere teams hun voordeel mee kunnen doen.

Jorden Verwer
Jorden Verwer Software Developer de Rechtspraak

Stichting ICTU heeft voor de Kiesraad een applicatie gebouwd om de verzoeken te verwerken die burgers kunnen indienen voor het houden van een raadgevend referendum, sinds 1 juli 2015 mogelijk. Ik heb meegewerkt aan de back-office, een webapplicatie waarbinnen de gescande formulieren kunnen worden bekeken en beoordeeld. Het beoordelen gebeurt voornamelijk door het controleren van de ingevulde NAW-gegevens in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie).

De formulieren en de bijbehorende metadata worden opgeslagen in een Document Management System (DMS) op basis van ModeShape en een database in Postgres.

Als mede-developer ben je uiteraard met name geïnteresseerd in de gebruikte tools en technieken. De front-office is volledig gebouwd met Angular (dus ook met JavaScript, HTML en CSS 🙂 ). Hoofdtaal voor de back-office is Java, draaiend onder JBoss. Alle pagina’s zijn gebaseerd op JSF, maar een groot deel wordt voornamelijk gerenderd door AngularJS, dat via REST-services met JSON over HTTP met de backend communiceert. Bijzonder is dat we voor deze Angular 1.x-applicatie al met TypeScript de frontend hebben gebouwd (in Angular 2 is TypeScript de standaard). De syntax van TypeScript was even wennen, het heeft aspecten van Java (de OO en bijv. de Generics-notatie) en andere talen, maar uiteindelijk blijft het ook JavaScript. TypeScript wordt door de buildtool (Gulp) getranspileerd naar JavaScript, waarbij je de ECMAScript-versie kunt kiezen.

ICTU legt de nadruk op kwaliteit, onderhoudbaarheid en veiligheid van zijn softwareproducten. Daarom zijn er standaard testers in elk team die elke sprint de ART (Automatische RegressieTest) uitbreiden, worden tijdens de CI-build (Jenkins) unit- en integratietests uitgevoerd en worden er verschillende rapportages gegenereerd (o.a. door SonarQube). De unit- en integratietests worden uiteraard door de developers gebouwd en maken onlosmakelijk deel uit van een userstory.

Vincent van 't Zand
Vincent van 't Zand Software Developer ICTU